Hrvatski blok Bosne i Hercegovine za 5 godina ostvario je 216 projekata.

Iako je prošlo već 5 godina od osnivanja Hrvatskog bloka Bosne i Hercegovine,ciljevi postoje na ostvarivanju što boljih uslova za povratnike na području entiteta RS. Hrvatski blok Bosne i Hercegovine za 5 godina ostvario je 216 projekata za povratnike na području više općina. U suradnji sa brojnim institucijama u Bosni i Hecegovini realizirani su projekti u infrastrukturi, poljoprivredi i obnovi.[…Vidi više]

Read more