Brdarić predstavio Hrvatskog bloka smjernice

                                   „HRVATSKI BLOK ZA NAROD SVOJ

DOBOJ- Predsjednik Hrvatskog bloka Francisko Brdarić predstavio je večeras pred stranačkim Izbornim stožerom  programske smjernice stranke za predstojeću izbornu kampanju,ističući da svaku smjernicu prate i konkretne mjere,koje Hrvatski blok namjerava ispunit.

Sporazum o pravima raseljenih osoba Aneksa 7 Općeg okvirnog Sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini je temelj mira i pravedne borbe za  osiguravanje ravnopravnost svih građana u  BiH. Međutim, od okončanja rata do danas,svjedoci smo stalnim opstrukcijama procesa povratka. Razloga za podijele je mnogo,od onih etničkih,preko političkih,do interesnih ,konačno na lokalnoj razini ,isti često rezultat osobnih odnosa različitog političkog subjekta.

Budući da se Hrvatski blok Bosne i Hercegovine ne slaže sa hrvatskim politikama koje vladaju entitetom RS, zbog lošeg povratka Hrvata i Bošnjaka,i borbu protiv negiranja činjenice o ratnim zločinima,svjesni činjenice  da taj proces neće ići lako.

Zbog toga  kroz Hrvatski blok Bosne i Hercegovine u suradnji sa udrugama u povratničkim zajednicama,pristupili smo izradi programskih smjernica za lokalne izbore 2020 godine.

Rezultati na lokalnim izborima 2016 godine

Doboj:

HDZ BiH 138 GLASA

Derventa:

HNS BiH 1192 GLASA

HDZ BIH 603 GLASA

Vukosavlje:

HDZ BiH  62 GLASA

Modriča:

HDZ BIH 474 GLASA

Izabrani odbornici iz povratničkih zajednica na izborima 2016 godine

Derventa: Jozo Barišić (HNS BiH),Marinko Nikolaš (HNS BiH),Marijan Kljaijić (HDZ BiH)

Modriča:Petar Gagulić (HDZ BiH)

Vukosavlje:Nitko od Hrvata

Doboj: Nitko od Hrvata

Hrvatski blok Bosne i Hercegovine želi poboljšati programskom djelovanju i radu u najboljem interesu povratnika u manjem entitetu BiH.

Potrebno je podići dijalog na lokalnom nivou,te u konačnici otvoriti mogućnost širenja za boljitak povratnika.

Ukoliko do 2024.godine ne bih osigurali nastup hrvatskih predstavnika u vlasti,predviđena je marginalizacija nesrpskog stanovništva na području RS-a.

Za rezultate može imati donošenje novih mjera i koji će ugrozit prava na posjed,ograničit slobodu vjeroispovjesti te otvorit prakse diskriminacije u školstvu,privredi i socijalnim davanjima,u velikoj mjeri se to već dogodilo –kada je u pitanju pravo na jezik ,raspodijela novca,katastar,porezi na nepokretnost,zapošljavanje u institucijama.

Kvalitetnim planiranjem vlastitog razvoja i aktivnog provođenja
planiranih projekata, a sve u naporima i suradnji
svih interesnih skupina i socijalnih partnera s područja Bosanske Posavine i
države Bosne i Hercegovine, te uz potporu Vlade entiteta  želimo u narednom periodu ostvarivati kontinuirani napredak u svim ključnim segmentima: infrastrukturi, obnovi,poljoprivredi, obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj skrbi, zaštiti okoliša itd.

1.GOSPODARSTVO

Za razvoj gospodarstva nužno je da se napravi kvalitetan okvir, osigura stabilnost te stimulira poduzetnike, jer će time pomoći i povratku onih koji su se iselili.
U narednom razdoblju, prije svega želimo zaustaviti negativne
trendove, nastaviti stvarati još bolje pretpostavke za razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva s naglaskom na proizvodnju proizvoda.

Hrvatski blok Bosne i Hercegovine će temeljiti svoj rad u sektoru gospodarstva na temelju sljedećih smjernica:

1.Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i tehnologiji
2. Jačanje poduzetništva i privlačenje ulaganja
3. Jačanje izvoznih kapaciteta

 

2.INFRASTRUKTURA

Kvalitetna infrastruktura je temelj za omogućavanje gospodarskog rasta i podizanje životnog standarda stanovništva. Ulaganja u obnovu i izgradnju infrastrukture.

Kada je u pitanju opskrba vodom u Posavini prethodno je definiran strateški smjer razvoja i povezivanje postojećih manjih lokalnih sustava u regionalni vodoopskrbni sustav te povezivanje sa susjednim regionalnim sustavima.  U pogledu priključenosti naselja na vodoopskrbnu mrežu situacija je loša ( općina Modriča ima priključenost za 7.000 potrošača od kojih je 6,300 u Modriči i 700 u susjednoj općini Vukosavlje.

Iako je pokrivenost vodoopskrbom  loša, ona ne govori o stanju infrastrukture koja zahtijeva velika ulaganja. 

Uložit  značajna sredstva u izgradnju nove vodoopskrbne mreže, sanaciju i rekonstrukciju postojeće mreže, te na izgradnju Regionalnog vodoopskrbnog ,kanalizacijskog sustava.

Kontinuirani napredak u svim ključnim segmentima: infrastrukturi, poljoprivredi, obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj skrbi, zaštiti okoliša itd. sustav je nerazvijen.

3. PROMETNA POVEZANOST

Dobra prometna povezanost od velike je važnosti za budućnost
Posavine, zato što njen razvoj pozitivno utječe na ubrzani razvoj gospodarstva, ali i podizanje kvalitete života svih njenih stanovnika.
Kada je u pitanju razvoj cesta, sanacija, rekonstrukcija ,  lokalnih cesta u razdoblju od 2000. – 2020 godine.  gotovo ništa nije uloženo novca u povratničkim zajednicama.

U budućem razdoblju neki od najznačajnijih projekata biti će izgradnja cesta u povratničkim zajednicama kao prioritet Hrvatskog bloka.

Kroz sljedeće aktivnosti želimo u budućem razdoblju dati doprinos razvitku našeg prostora kroz izmjenu  predviđene  autoceste  u skladu s potrebama cijele zajednice, a sve s ciljem da bi se izbjeglo rušenje kuća,zgrada,i postojeće infrastrukture u vlasništvu Hrvata povratnika.

4.POLJOPRIVREDA I RURALNI PROSTOR

Slabo korišten potencijal za stvaranje jakog “ brenda“

restrukturiranje poljoprivredne proizvodnje
• unapređenje znanja i vještina u seoskom prostoru
• poticanje ekološke proizvodnje
• projekti razvoja ruralnog prostora.

5.Šumarstvo 

Šumarstvo  u Posavini sve manje je naše i sve manje pridonosi našem razvoju i svakodnevnim potrebama.

– uvećati šumski doprinos kao prihod lokalne zajednice

-zaštita šuma i šumskih zemljišta te zaštita i očuvanja općekorisnih funkcija

-provedbu nadzora i provođenju šumskogospodarskih planova

-razminiranja šuma i šumskih zemljišta

-sudjelovanju u upravljanju i  nadzoru  šumama i šumskim zemljištima

-krčenje šuma je sječa svih ili gotovo svih stabala radi provedbe prostornih planova ili uređenju lokalnih puteva

6.Strategije upravljanja vodama

Eksploatacije šljunka i pijeska iz obnovljivih ležišta značajnih za vodni režim,praksa razvijenih europskih država je da se korita rijeka restauriraju, a ne da se vrši eksploatacija šljunka i pijeska. Potrebne količine tog materijala za građevinarstvo osiguravaju se u tim zemljama iskopom neobnovljivih mineralnih sirovina (zemlja, šljunak, pijesak i kamen) na kopnenim lokalitetima ili kamenolomima koji se nakon završene eksploatacije uređuju u objekte sporta, rekreacije i turizma.

Količine iskopanog materijala kod održavanja naših rijeka i osiguravanja plovnosti na unutarnjim plovnim putovima, sa ciljem ublažavanja posljedica erozije dna i obala, koriste se prvenstveno za razmještanje unutar vodotoka ili kanala, bez vađenja na obale, uz provođenje kontrole i nadzora Institucija.

Količine koje preostanu nakon razmještanja mogu biti ugrađene u zaštitne i regulacijske vodne građevine, a možebitni višak materijala prodaje se na tržištu putem javnog nadmetanja općine, a sve temeljem pojedinačnih odluka Vlade entiteta.

Kroz ovaj  „Institucionalni ustroj upravljanja vodama počivat će na načelu decentralizacije s jasnim nadležnostima u nacionalnom, regionalnom i lokalnom vodnom sektoru.

7. Sudjelovanje u EU projektima prekogranične suradnje.

U budućem razdoblju planiramo slijedeće aktivnosti:
• Nastavak projekta sustavnog gospodarenja energijom u svim
objektima javne namjene na području Posavine
• Izrada Energetske bilance  i Energetske strategije u Posavini
• Korištenje EU fondova u projektima energetske učinkovitosti i
obnovljivim izvorima energije.

Sve naše buduće aktivnosti su usklađene sa nacionalnim i EU strategijama kako bi se
ostvario gospodarski napredak uz dugoročno očuvanje prostora i okoliša.

8. RAZMINIRANJE

Sistematskim radom na pripremama projekata za humanitarno
razminiranje i pretraživanje, povratničkih zajednice.

9.ZDRAVSTVO

Promicat ćemo i poticati zdrav način života kroz programe prevencije i osvještavanja te posebno ulagati u ljudske resurse kroz stimulativne programe za liječnike te učenike/studente.

10.OBITELJ

Dati na važnosti kao središtu društvenog života, podizati razinu znanja o kvaliteti obiteljskog života, odgovornom roditeljstvu, senzibiliziranje javnosti, zastupanje i promoviranje,poticanje programa usmjerenih ka zaštiti obitelji, mladeži, starih, nemoćnih i invalidnih osoba.

11.BRANITELJI I CIVILNO DRUŠTVO

Nastavit ćemo aktivno skrbiti o braniteljima i stradalnicima i članovima njihovih obitelji te inzistirati na pojačanoj potrazi za nestalima kao i bržoj identifikaciji dostupnih posmrtnih ostataka. Nastavit će se aktivno sudjelovanje i pomaganje u
aktivnostima crkvenih zajednica koje djeluju na području manjeg entiteta BiH

12.SIGURNOST, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Zbog velikih migracija podignut je sustav zaštite same granice što kod lokalnog stanovništva izaziva dozu bojazni i zabrinutosti. . U predstojećem razdoblju nužno je ostvariti i održavati sinergiju svih nadležnih službi zaduženih za sigurnost i zaštitu.

Ovaj dokument je temelj  Hrvatskog bloka Bosne i Hercegovine

Doboj 05.08.2020 godine.

 

 

Pogoci: 269

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

*

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.