Vratit ćemo život hrvatskim selima! *(FOTO)

Johovac je selo na jugu Bosanske Posavine u blizini Doboja, u selu je 1991 godine živijelo 1331 Hrvata.  Danas je Hrvatski blok BiH posjetio gospođu Martu Deronjić. Naime gospođa Marta Deronjić je uz pomoć Federalnog Ministarstva i Dopredsjednika Joze Tipurić dobila obnovu obiteljske kuće nakon 20 godina. Marta se zahvaljuje svima na pomoći u obnovi obiteljske kuće, ovdje se osjećam[…Vidi više]

Read more